×
Groen en ecologie

Vlot bewegen door een groener Tongeren!

Groen en ecologie

Onze stad ligt middenin een groene oase. De mooie natuur in de omgeving is een belangrijke troef Tongeren. Ze trekt toeristen aan die op zoek gaan naar rust of een leuke fietstocht willen maken, maar de natuur draagt ook bij tot onze eigen levenskwaliteit.

Het stadsbestuur investeert dan ook fors in de Kevie, het openleggen van de Jeker, de herinrichting van de Motten, groen op de markt, straatgeveltuintjes… Ook de Tongenaar zelf laat zich niet onbetuigd: zo werden er al boomplantacties georganiseerd en zwerfvuil opgeruimd. Tegen dat zwerfvuil en sluikstorten willen we de strijd nog opvoeren. Niet alleen door extra in te zetten op preventie maar ook met sanctionering via GAS-boetes.

Een aangename en leefbare stad zet ook in op een duurzame en slimme mobiliteit. Het lokale bestuur stimuleert gedeelde en elektrische mobiliteit, voetgangers en fietsers. De vrachtwagens die onze industrieparken aandoen en de tractors van loonwerkers rijden nog altijd noodgedwongen over de ring en door dorpen waar ze niet moeten zijn. In de jaren ’60 is een historische kans gemist om grotere lussen te voorzien rond de stad om dit zwaar verkeer om te leiden. De Vlaamse overheid moet die situatie nu rechtzetten. De werken aan de noordoostelijke omleidingsweg zijn begonnen en zitten op schema. Voor de zuidoostelijke indringsweg is het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer op zoek naar het beste tracé. Wanneer het zwaar verkeer rond de binnenstad tot een minimum beperkt is, komt er meer ruimte voor verplaatsingen van en naar het centrum met de fiets veiliger te maken en te stimuleren. Een herinrichting van de ring naar analogie met het ruime fiets- en wandelpad aan de Leopoldwal is het streefdoel.

Kernversterking maakt ruimte voor fietsers en wandelaars en maakt ons minder afhankelijk van de auto. De auto blijft uiteraard welkom maar we willen vooral fietsers meer ademruimte geven door in te zetten op betere fietspaden en snelle fietsverbindingen tussen het centrum, de dorpen, de scholen en twee bedrijventerreinen. Voor mensen met een beperking en jonge gezinnen is het nodig te blijven investeren in degelijke voetpaden die voldoende ruimte bieden voor rolstoelen en buggy’s. Op vlak van materialen moeten we kijken naar de esthetische waarde, maar ook naar toegankelijkheid. Zo wordt er bij voorkeur gekozen voor kasseien die rolstoelvriendelijk zijn. Zwakke weggebruikers hoeven niet tot het einde van de werken te wachten: ook tussentijds nemen we waar mogelijk maatregelen waar om het voor hen veilig en aangenaam te maken, zoals met tijdelijke fietsmarkeringen en veiligere oversteekplaatsen.

Investeren in mobiliteit heeft ook positieve gevolgen voor de omgeving, denken we maar aan de stationsbuurt. De NMBS heeft eindelijk middelen vrijgemaakt voor een nieuwe parking aan het station en de Lijn heeft er een nieuwe stelplaats gebouwd. De buurt krijgt zo de nodige opfrisbeurt. Ook de kwaliteit van het openbaar vervoer blijven we bewaken in het belang van jong en oud. Vlotte verbinding en kwaliteitsvolle dienstverlening moet voor de Tongenaar mogelijk blijven. Duurzaam vervoer wordt binnenkort ongetwijfeld de norm. Daarvoor is ook een mentaliteitswijziging nodig. We hebben in Tongeren en Vlaanderen nog geen echte fietscultuur waardoor de fietser vaak af te rekenen krijgt met heel wat onbegrip van andere weggebruikers. Maar het werk is nooit af. Ook de volgende zes jaar willen wij met uw steun verder bouwen aan een nog beter Tongeren.

1

In vlotheid verslaat niets de fiets. Veilige infrastructuur is een topprioriteit, maar de fietser moet zich ook meer thuis voelen. De aanleg van de omleidingswegen is hiervoor cruciaal. Maar ook meer functionele verbindingen, veilige stallingen voor fietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen moeten verplaatsingen per fiets nog interessanter maken.

2

Met de inzet van slimme technologie wordt mobiliteit nog meer op maat  van de Tongenaar. Slimme meters  zorgen voor vlot parkeren en lichten  afgesteld op de verkeerssituatie zorgen  voor een vlotte doorstroom.

3

We zijn trots op onze natuur, maar het mag altijd meer zijn. De Kevie wordt nog meer een belevingsgebied voor mens en dier. We bouwen een educatief bezoekerscentrum en laten wandelaars genieten van het uitzicht vanop een uitkijktoren

4

Natuur is ontspanning. We zorgen ook voor natuurlijke rustplekken in de binnenstad  en kinderen mogen rekenen  op meer groen om in te spelen.

5

Tongeren is op zijn mooist tijdens de  Kroning. Hele wijken zijn met bloemen  versierd. Via een gemeentelijke  subsidiereglement stimuleren we  de wijkcomités om deze bebloeming  jaarlijks te voorzien.

6

We maken een bomenplan op en  voeren het uit. We beschermen  waardevolle, oude bomen en kiezen  bij nieuwe aanplantingen voluit voor  inheemse soorten. Voor elke situatie  kiezen we voor een geschikt type  boom. We stimuleren het onderhoud  van oude bomen door eigenaars een  toelage toe te kennen.

7

Landbouw en natuur zijn vruchtbare De gordel van weiden en  boomgaarden bieden de beste garantie  tegen bodemerosie en dus blijven  we inzetten op erosiebestrijding.

8

Parkeren in de rand en een elektrisch of hybride pendelbusje naar de  binnenstad, die combinatie maakt  het aangenaam voor bezoekers en  Door gratis randparking  voor bewoners kunnen we ook ruimte  creëren voor vergroening van het  openbaar domein.

9

“Vlaanderen moet dringend knopen doorhakken voor onze omleidingswegen. Die zijn cruciaal om het zwaar verkeer uit Tongeren te weren!”

10

We bewegen allemaal in en rond de eerste stad. Daarom willen wij de Tongenaar meer betrekken bij grote mobiliteitsinvesteringen.”

11

Klimaat- en energiebeleid gaan niet enkel over grote centrales. Ook als stad zullen we nog meer inspanningen leveren. Dat kan bijvoobeeld met duurzame energiewinning in onze openbare gebouwen. We bouwen actief mee aan een leefbare en gezonde toekomst.

12

Er lopen heel wat gewestwegen op Tongers grondgebied, niet in het minst de ringlaan. We dringen aan bij Vlaanderen om inspanningen leveren en de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Zo verloopt de doorstroom vlotter en dat komt alle weggebruikers ten goede.

1

In vlotheid verslaat niets de fiets. Veilige infrastructuur is een topprioriteit, maar de fietser moet zich ook meer thuis voelen. De aanleg van de omleidingswegen is hiervoor cruciaal. Maar ook meer functionele verbindingen, veilige stallingen voor fietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen moeten verplaatsingen per fiets nog interessanter maken.

2

Met de inzet van slimme technologie wordt mobiliteit nog meer op maat  van de Tongenaar. Slimme meters  zorgen voor vlot parkeren en lichten  afgesteld op de verkeerssituatie zorgen  voor een vlotte doorstroom.

3

We zijn trots op onze natuur, maar het mag altijd meer zijn. De Kevie wordt nog meer een belevingsgebied voor mens en dier. We bouwen een educatief bezoekerscentrum en laten wandelaars genieten van het uitzicht vanop een uitkijktoren

4

Natuur is ontspanning. We zorgen ook voor natuurlijke rustplekken in de binnenstad  en kinderen mogen rekenen  op meer groen om in te spelen.

5

Tongeren is op zijn mooist tijdens de  Kroning. Hele wijken zijn met bloemen  versierd. Via een gemeentelijke  subsidiereglement stimuleren we  de wijkcomités om deze bebloeming  jaarlijks te voorzien.

6

We maken een bomenplan op en  voeren het uit. We beschermen  waardevolle, oude bomen en kiezen  bij nieuwe aanplantingen voluit voor  inheemse soorten. Voor elke situatie  kiezen we voor een geschikt type  boom. We stimuleren het onderhoud  van oude bomen door eigenaars een  toelage toe te kennen.

7

Landbouw en natuur zijn vruchtbare De gordel van weiden en  boomgaarden bieden de beste garantie  tegen bodemerosie en dus blijven  we inzetten op erosiebestrijding.

8

Parkeren in de rand en een elektrisch of hybride pendelbusje naar de  binnenstad, die combinatie maakt  het aangenaam voor bezoekers en  Door gratis randparking  voor bewoners kunnen we ook ruimte  creëren voor vergroening van het  openbaar domein.

9

“Vlaanderen moet dringend knopen doorhakken voor onze omleidingswegen. Die zijn cruciaal om het zwaar verkeer uit Tongeren te weren!”

10

We bewegen allemaal in en rond de eerste stad. Daarom willen wij de Tongenaar meer betrekken bij grote mobiliteitsinvesteringen.”

11

Klimaat- en energiebeleid gaan niet enkel over grote centrales. Ook als stad zullen we nog meer inspanningen leveren. Dat kan bijvoobeeld met duurzame energiewinning in onze openbare gebouwen. We bouwen actief mee aan een leefbare en gezonde toekomst.

12

Er lopen heel wat gewestwegen op Tongers grondgebied, niet in het minst de ringlaan. We dringen aan bij Vlaanderen om inspanningen leveren en de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Zo verloopt de doorstroom vlotter en dat komt alle weggebruikers ten goede.

Programma