×
Welzijn

Voel je goed in de zorgstad Tongeren

Welzijn

Ons hart klopt voor de Tongenaren die het wat moeilijker hebben, kansarm zijn, ouder worden of ziek zijn. Tongeren is een zorgzame stad die kansen geeft aan al haar inwoners en niemand achter laat. 

Daarom willen we een echt welzijnsbeleid blijven voeren op maat van de mensen. Met goed uitgebouwde voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft. Campus De Motten is de motor van ons lokaal welzijnsbeleid met vier sterkte instellingen: sociaal huis De Semper, woonzorgcentrum De Motten, dienstencentrum De Piepel en het Huis van het Kind Tongeren. Het wordt meer en meer dé plaats waar vrijwilligers en professionals zich samen engageren om iedere Tongenaar te betrekken in de samenleving.

In het Huis van het Kind bundelen we alle krachten en organisaties die er voor zorgen dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Het is een open organisatie waar alle gezinnen met hun vragen terecht kunnen. We zetten onder andere in op huiswerkbegeleiding. Zo zorgen we ervoor dat geen enkel kind uit de boot valt.

Werk is nog steeds de beste sociale zekerheid. Jobs creëren en ze invullen blijft dus een belangrijke taak. Met de uitbreiding van Tongeren-Oost creëren we nieuwe werkgelegenheid op ons eigen grondgebied. Zowel voor kort- als langgeschoolden. Toch zien we dat er nog heel wat werkloosheid is in onze stad. De uitdaging is om werkzoekenden naar deze openstaande vacatures te leiden.
We doen daarom inspanningen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jonge arbeidskrachten te vergemakkelijken en ondersteunen initiatieven ondersteunen om langdurig werklozen kansen te geven op werkervaring.

We blijven voluit inzetten op toegankelijke en betaalbare gezondheids- en ouderenzorg in eigen buurt. We bouwen aan een netwerk van zorgaanbieders zodat de Tongenaar kan rekenen op de beste zorgkwaliteit. Het az Vesalius blijft met 130 artsen, 326 bedden en 800 personeelsleden een grote steunpilaar in dat beleid. Zij zijn ook onze partner in een preventief gezondheidsbeleid door onder andere de organisatie van informatiemomenten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wie een dagje ouder wordt, wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een oude boom verplant je niet. Daarom ondersteunen we initiatieven die dat mogelijk maken en brengen we vraag en aanbod met mekaar in contact. Het succes van onder andere de Minder Mobielen Centrale en de dorpsrestaurants tonen aan dat dit beleid werkt. Dienstencentrum de Piepel wordt uitgebouwd tot een echt expertisecentrum voor senioren met aandacht voor gezondheidspreventie en een omkaderend welzijnsbeleid.

Met Woonzorgcentrum De Motten zorgen we voor betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor ouderen die hulpbehoevend zijn en niet langer thuis kunnen blijven. Het zorgcentrum zal zich inschrijven in een ouderenbeleidsplan waar de zorgvoorzieningen in onze regio samen afspraken maken. Zo voorzien we de beste zorg op maat.

Maar het werk is nooit af. Ook de volgende zes jaar willen wij met uw steun verder bouwen aan een nog beter Tongeren. Lees binnenin meer over onze voorstellen en maak kennis met onze gemotiveerde kandidaten.

1

De eerste stad geeft om haar oudste inwoners, of die nu thuis wonen of in een woonzorgcentrum. Zorgbehoevenden moeten vlot de gepaste zorg vinden. Dienstencentrum “de Piepel” zal uitgebouwd worden tot een echt informatiepunt voor alle zorg en vragen rond ouderenbeleid.

2

Elk kind moet zijn of haar talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We gaan samenwerken met scholen en verenigingen om hen van jongs af aan alle kansen te bieden in het onderwijs, sportclubs, kunstacademies… Het huis van het kind zal werk maken van een flankerend onderwijsbeleid zodat kinderen die het op school moeilijk hebben, bijkomend ondersteund worden

3

Iedereen verdient een goed gevoel, ook de Tongerse jongeren. Hal P moet nog meer uitgroeien tot een toffe ontmoetingsplek, waar jongeren ook een luisterend oor en hulp vinden als dat nodig is.

4

Onze inwoners verdienen de beste zorg op hun maat. We willen daarom alle partners uit de zorgsector in een sterk netwerk verenigen.

5

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een warme stad. Het dienstencentrum “de Piepel” wordt de motor om een duurzaam lokaal vrijwilligersbeleid uit te bouwen.

6

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet ons gezondheidsbeleid ook focussen op preventie. Samen met scholen en organisaties ondernemen we concrete acties.

7

We zetten voluit in op gelijke kansen. Personen met een beperking, personen met een andere seksuele geaardheid moeten volwaardig kunnen participeren. We voeren een beleid dat rekening houdt met de noden iedereen.

8

Werk is de beste verzekering voor welzijn. De stad kan speeddates met lokale werkgevers organiseren, ook uit de sociale economie. Zo kunnen Tongenaren dicht bij huis werk vinden, wat hun levenskwaliteit ten goede komt.”

9

We gunnen Tongerse ouders een goede combinatie werkgezin. We zetten nog meer in op voldoende kinderopvang en kiezen voor meer flexibiliteit, want elke gezinssituatie is anders.

10

Elke Tongenaar kan levens redden, van jong tot oud. Met het plaatsen van AED-toestellen en EHBO-opleidingen in alle scholen zorgen we mee voor een hartveilige gemeente. Ook verenigingen kunnen intekenen op het aanbod.

11

Een doeltreffend sociaal beleid bestrijdt armoede en geeft kansen aan kinderen en gezinnen. Door nauw samen te werken met ervaringsdeskundigen en armoedeverenigingen willen we de noden in kaart brengen en maatregelen uitwerken die iedereen bereiken.

12

Een warme buurt is het beste middel tegen eenzaamheid. We ondersteunen netwerken die zorgen voor sociaal contact in buurten en wijken, ook voor ouderen. Dat kan bijvoorbeeld met buurtgezellen die een handje toesteken of wijkcomités die ouderen in hun wijk bezoeken.

1

De eerste stad geeft om haar oudste inwoners, of die nu thuis wonen of in een woonzorgcentrum. Zorgbehoevenden moeten vlot de gepaste zorg vinden. Dienstencentrum “de Piepel” zal uitgebouwd worden tot een echt informatiepunt voor alle zorg en vragen rond ouderenbeleid.

2

Elk kind moet zijn of haar talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We gaan samenwerken met scholen en verenigingen om hen van jongs af aan alle kansen te bieden in het onderwijs, sportclubs, kunstacademies… Het huis van het kind zal werk maken van een flankerend onderwijsbeleid zodat kinderen die het op school moeilijk hebben, bijkomend ondersteund worden

3

Iedereen verdient een goed gevoel, ook de Tongerse jongeren. Hal P moet nog meer uitgroeien tot een toffe ontmoetingsplek, waar jongeren ook een luisterend oor en hulp vinden als dat nodig is.

4

Onze inwoners verdienen de beste zorg op hun maat. We willen daarom alle partners uit de zorgsector in een sterk netwerk verenigen.

5

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een warme stad. Het dienstencentrum “de Piepel” wordt de motor om een duurzaam lokaal vrijwilligersbeleid uit te bouwen.

6

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet ons gezondheidsbeleid ook focussen op preventie. Samen met scholen en organisaties ondernemen we concrete acties.

7

We zetten voluit in op gelijke kansen. Personen met een beperking, personen met een andere seksuele geaardheid moeten volwaardig kunnen participeren. We voeren een beleid dat rekening houdt met de noden iedereen.

8

Werk is de beste verzekering voor welzijn. De stad kan speeddates met lokale werkgevers organiseren, ook uit de sociale economie. Zo kunnen Tongenaren dicht bij huis werk vinden, wat hun levenskwaliteit ten goede komt.”

9

We gunnen Tongerse ouders een goede combinatie werkgezin. We zetten nog meer in op voldoende kinderopvang en kiezen voor meer flexibiliteit, want elke gezinssituatie is anders.

10

Elke Tongenaar kan levens redden, van jong tot oud. Met het plaatsen van AED-toestellen en EHBO-opleidingen in alle scholen zorgen we mee voor een hartveilige gemeente. Ook verenigingen kunnen intekenen op het aanbod.

11

Een doeltreffend sociaal beleid bestrijdt armoede en geeft kansen aan kinderen en gezinnen. Door nauw samen te werken met ervaringsdeskundigen en armoedeverenigingen willen we de noden in kaart brengen en maatregelen uitwerken die iedereen bereiken.

12

Een warme buurt is het beste middel tegen eenzaamheid. We ondersteunen netwerken die zorgen voor sociaal contact in buurten en wijken, ook voor ouderen. Dat kan bijvoorbeeld met buurtgezellen die een handje toesteken of wijkcomités die ouderen in hun wijk bezoeken.

Programma