×
Wonen

Iedereen thuis in
de eerste stad

Wonen

Tongeren is een stad op mensenmaat. We combineren de voordelen van een stad met die van het platteland. Gezinnen wonen hier graag omwille van de betaalbare bouwgronden, gunstige ligging, goede scholen, veel beleving, goede zorginstellingen en de nabijheid van kwalitatieve jobs. Die troeven moeten we stuk voor stuk uitspelen. Zo blijft onze stad een warme en de beste thuis voor de Tongenaar. Maar zo trekken we ook nieuwe gezinnen aan. Dat is belangrijk voor de toekomst.
De stad investeerde de afgelopen jaren om die reden veel in het centrum en de dorpen. Met herbestemmingsprojecten en renovatiesubsidies stimuleren we eigenaren in het centrum om in hun panden te investeren. We versoepelden de regels en maakten het mogelijk om verwaarloosde handelspanden om te vormen tot kwaliteitsvolle woningen. Gevelrenovaties kunnen rekenen op een subsidie en wie een zaak start in het centrum krijgt een starterspremie. Zo slaan we drie vliegen in één klap: we bestrijden de leegstand, stimuleren het ondernemerschap en verfraaien het centrum. De stad geeft zelf ook het goede voorbeeld met de sloop van de oude Standaard boekhandel in de Maastrichterstraat. We maken zo ruimte voor groen in het centrum en twee prachtige kannunnikenhuizen komen opnieuw tot hun recht.

Voor bouwontwikkelaars legden we de lat hoger. Een efficiënte dienst ruimtelijke ordening garandeert dat projecten architecturaal van hoog niveau zijn en op een goede manier in de omgeving worden ingepast. Ontwikkelaars geloven in het potentieel van Tongeren en ze hebben gelijk. De mooie woonprojecten Heuveldal en de Chocoladefabriek zijn goede voorbeelden. In de dorpen maakten we tegelijkertijd een inhaalbeweging op vlak van rioleringen en wegeninfrastructuur.

We investeerden ook in onze jeugd. Met Hal P op Plinius hebben ze een plek waar ze zelf activiteiten kunnen organiseren. In het repetitielokaal kan ons muzikaal talent van eigen bodem in de meest inspirerende omgeving groeien. Tongeren is ook gekend om zijn goede scholen. Het stadsbestuur is altijd een belangrijke bondgenoot om  te investeren in moderne infrastructuur en gebouwen.

Een leefbare stad moet bovenal een veilige stad zijn. 68 voltijdse equivalenten bij de lokale politie garanderen elke dag onze veiligheid. En met succes. Tussen 2012 en 2016 daalde het aantal inbreuken van 2.361 naar 1.999. We investeerden ook in 5 ANPR camera’s die door nummerplaatherkenning een niet te missen hulpmiddel zijn geworden in de strijd tegen onder meer woninginbraken.

Maar het werk is nooit af. Ook de volgende zes jaar willen wij met uw steun verder bouwen aan een nog beter Tongeren. Lees binnenin meer over onze voorstellen en maak kennis met onze gemotiveerde kandidaten.

1

Wonen in de stad is een troef en die zetten we extra in de verf. Met een goede mix tussen woonruimte en handelspanden, extra groen, speelruimte…Kernversterking laat ook ruimte voor natuur in de stad en sociaal contact. Dat is goed voor gezinnen, alleenstaanden én handelaars.

2

In de oudste stad van het land is ook het woonpatrimonium op leeftijd. Energiezuinigheid en comfort is voor elke bewoner belangrijk en we stimuleren vanuit de stad inspanningen om deze oudere woningen op te waarderen.

3

Onze jeugd is onze toekomst en daarmee beginnen we vandaag. Onze kinderen en jongeren hebben een stem in onze stad. De kindergemeenteraad en de jeugdraad waarderen we als adviesorgaan en we zetten nog breder in op participatie bij al onze jonge inwoners.

4

We zijn trots op ons mooi centrum en de prachtige dorpen. Bouwprojecten vragen we expliciet om te investeren in een groene en toegankelijke omgeving. Zij moeten het historisch en groene karakter van onze unieke stad ook respecteren.

5

We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en voegen de daad bij het woord. We zetten nog meer in op duurzame energie en betrekken onze inwoners. Via participatie kan elke Tongenaar mee investeren in groene energie, zoals zonnepanelen op openbare gebouwen.

6

De Tongenaar kan zich veilig voelen. Voor onze hulpdiensten zorgen we voor een topuitrusting en ook burgerinitiatieven zijn belangrijk. Wie zich inzet voor Whatsapp-buurtpreventie kan rekenen op onze steun.

7

Een eigen woning en een goede thuis bieden de beste verzekering tegen armoede. Daarom zetten we in op betaalbaar wonen voor iedereen. We blijven daarbij ook het sociale woningaanbod ondersteunen.

8

We investeren verder in een slim cameranetwerk op basis van een uitgewerkt cameraplan en voorzien onze politieagenten van de nieuwste technologieën om Tongeren nog veiliger te maken.

9

Een goede dienstverlening is bereikbaar en staat dicht bij de Tongenaar. We ontwikkelen verder het digitale loket en maken van communicatie nog meer een prioriteit. We zijn een stad in de 21ste eeuw en gebruiken de nieuwste communicatiemiddelen om inwoners en bezoekers te informeren wanneer zij dat nodig hebben.

10

We zetten een stop op sociale nieuwbouw en zetten maximaal in op renovaties en een efficiënt beheer van het huidige patrimonium.

1

Wonen in de stad is een troef en die zetten we extra in de verf. Met een goede mix tussen woonruimte en handelspanden, extra groen, speelruimte…Kernversterking laat ook ruimte voor natuur in de stad en sociaal contact. Dat is goed voor gezinnen, alleenstaanden én handelaars.

2

In de oudste stad van het land is ook het woonpatrimonium op leeftijd. Energiezuinigheid en comfort is voor elke bewoner belangrijk en we stimuleren vanuit de stad inspanningen om deze oudere woningen op te waarderen.

3

Onze jeugd is onze toekomst en daarmee beginnen we vandaag. Onze kinderen en jongeren hebben een stem in onze stad. De kindergemeenteraad en de jeugdraad waarderen we als adviesorgaan en we zetten nog breder in op participatie bij al onze jonge inwoners.

4

We zijn trots op ons mooi centrum en de prachtige dorpen. Bouwprojecten vragen we expliciet om te investeren in een groene en toegankelijke omgeving. Zij moeten het historisch en groene karakter van onze unieke stad ook respecteren.

5

We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en voegen de daad bij het woord. We zetten nog meer in op duurzame energie en betrekken onze inwoners. Via participatie kan elke Tongenaar mee investeren in groene energie, zoals zonnepanelen op openbare gebouwen.

6

De Tongenaar kan zich veilig voelen. Voor onze hulpdiensten zorgen we voor een topuitrusting en ook burgerinitiatieven zijn belangrijk. Wie zich inzet voor Whatsapp-buurtpreventie kan rekenen op onze steun.

7

Een eigen woning en een goede thuis bieden de beste verzekering tegen armoede. Daarom zetten we in op betaalbaar wonen voor iedereen. We blijven daarbij ook het sociale woningaanbod ondersteunen.

8

We investeren verder in een slim cameranetwerk op basis van een uitgewerkt cameraplan en voorzien onze politieagenten van de nieuwste technologieën om Tongeren nog veiliger te maken.

9

Een goede dienstverlening is bereikbaar en staat dicht bij de Tongenaar. We ontwikkelen verder het digitale loket en maken van communicatie nog meer een prioriteit. We zijn een stad in de 21ste eeuw en gebruiken de nieuwste communicatiemiddelen om inwoners en bezoekers te informeren wanneer zij dat nodig hebben.

10

We zetten een stop op sociale nieuwbouw en zetten maximaal in op renovaties en een efficiënt beheer van het huidige patrimonium.

Programma