×

Tongeren leeft. En dat voel je vandaag meer dan ooit. We zijn niet langer een ingedommeld provinciestadje maar een bruisende en zelfverzekerde stad. Dat hebben we onder meer te danken aan onze geschiedenis, erfgoed, cultuur en kunst. Ze maken Tongeren uniek. Ons Gallo-Romeins Museum, de basiliek met het Teseum, het cultuurfestival MoMeNT, de antiekmarkt… Tot ver buiten de landsgrenzen trekken we nieuwsgierigen en bezoekers aan naar de eerste stad.

Tongeren leeft ook dankzij onze winkels en onze geweldige horeca, bekroond met meer sterren dan ooit. Er gaan weer nieuwe zaken open in ons centrum. Handelszaken die een echte meerwaarde bieden ten opzichte van ketens en online-winkels, waar de klant koning is en een exclusief aanbod vindt.

Tongeren leeft dankzij de 1.400 bedrijven die hier actief zijn, die zorgen voor jobs. 13.500 mensen werken in onze stad. En daar komen nog vele jobs bij na de uitbreiding van Tongeren-Oost.

Tongeren leeft dankzij haar prachtige natuur waar iedereen tot rust kan komen of een portie energie kan opdoen. In de Kevie, het herboren Plinius, de vernieuwde Motten, het Casinopark en de opengelegde Jeker. Een groene gordel rond onze stad om fier op te zijn.

Tongeren leeft bovenal dankzij haar inwoners. We zijn met meer en meer. Omdat onze stad aantrekkelijk is dankzij investeringen in nieuwe woongelegenheden, goede scholen en een moderne jeugdinfrastructuur, een kwaliteitsvol ziekenhuis en ouderenvoorzieningen. En die inwoners zetten zich ook onbaatzuchtig in voor hun medeburgers en een warm Tongeren. Denk aan de vele vrijwilligers in jeugd- , sport-, en culturele verenigingen, in armoede-organisaties, de ouderenzorg, de Kroning… Zij doen het hart van onze stad kloppen.

We kunnen dus bijzonder trots zijn op ons Tongeren. Niemand zal ontkennen dat er de laatste jaren veel ten goede is veranderd. Dankzij de Tongenaren, maar ook dankzij het stadsbestuur. De stadslijst Tongeren.Nu (Open Vld, CD&V en onafhankelijken) is daar de politieke motor van. Een groep mensen die de zaken in beweging brengt. Tongeren.Nu is de beste garantie biedt om de veranderingen door te zetten. Open Vld en CD&V blijven aparte partijen met een eigen inspiratie, maar overstijgen de klassieke partijpolitiek om het belang van de Tongenaar voorop te plaatsen.

Een stad maak je samen. Dat kan een stadsbestuur niet alleen. Daarom hebben we geëngageerde Tongenaren gevraagd om hun ideeën voor morgen en toekomstplannen voor onze stad te delen. We organiseerden IncubaToneren, vijf thematische rondetafels waarop iedereen welkom was om te discussiëren hoe we de uitdagingen van morgen het best aanpakken en Tongeren nog beter maken. Die oplossingen nemen we mee in het programma. De stadslijst blijft immers een project van en voor de Tongenaren.

Het staat nu al vast dat we niet op onze lauweren zullen rusten en de lat voor de komende zes jaar opnieuw bijzonder hoog zullen leggen. We willen een dynamische stad, waar een hoge levenskwaliteit, economische ontwikkeling, culturele excellentie en duurzame groene en sociale keuzes hand in hand gaan.

  1. We willen van Tongeren de aantrekkelijkste stad maken om te wonen en te leven in de regio. Dat doen we met stadsvernieuwing in het centrum, het attractiever maken van onze prachtige dorpen, het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en het investeren in goed en toegankelijk onderwijs. We willen niet alleen tweeverdieners en jonge gezinnen aantrekken, maar ook mensen met een bescheiden inkomen zoals singles, senioren en kansengroepen de mogelijkheid bieden om hier te wonen.
  2. Kwaliteit van leven draait niet alleen om je eigen stek, maar ook om voldoende groen, een hecht sociaal weefsel en een vlotte mobiliteit. We willen de groene oases verder uitbouwen en toegankelijk maken voor de Tongenaar. We kiezen voor aangename buurten, voorzieningen voor jong en oud en ondersteunen het sterke sociale weefsel dat zich in onze stad en de dorpen vertakt. Op vlak van mobiliteit zetten we in op de fiets en zal Vlaanderen haar engagementen in verband met de omleidingswegen en de herinrichting van de ringlaan moeten nakomen.
  3. Een stad die leeft is een stad die beleeft. De omschakeling naar dé Limburgse cultuurstad bij uitstek, in het midden van de Euregio willen we verderzetten. Cultuur zit in ons DNA en maakt ons uniek. Die troef moeten we uitspelen om bezoekers van dichtbij en over de land- en taalgrenzen aan te trekken naar onze musea, evenementen maar uiteraard ook winkels, restaurants, cafés en hotels.
  4. Geen springlevende stad zonder een sterke economie. Daarom willen we inzetten op voldoende ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven op onze industrieparken. Ze dragen bij aan de welvaart van onze stad en geven mensen werk. In de binnenstad willen we ondernemerschap en kleinhandel verder stimuleren om een gezonde mix van handel en wonen te bekomen.
  5. Ons hart blijft kloppen voor diegenen die het wat moeilijker hebben, die kansarm zijn, die ouder worden of die ziek zijn. Tongeren is een zorgzame stad die kansen creëert voor al haar inwoners. Daarom willen we een echt sociaal beleid blijven voeren met sterk uitgebouwde voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft. Werk hebben is nog steeds de beste sociale zekerheid. Jobs creëren en werkzoekenden begeleiden blijft een kerntaak. We voeren een solidair beleid voor wie het moeilijk heeft en blijven voluit inzetten op toegankelijke en betaalbare gezondheids- en ouderenzorg. Het az Vesalius en het zorgnetwerk blijven daar de beste garanties voor en willen we verder uitbouwen.

We zijn allemaal thuis in Tongeren. Een stad die leeft, waar mensen zorgen voor mekaar, kansen krijgen om te studeren, te werken, te ondernemen, te ontspannen. Aan dit project wil de stadslijst de komende jaren verder werken. Doe jij mee?

Programma